Chòe than hót giọng rừng04:17

Chòe than hót giọng rừng

Normal Duy

2,098,264

September 29, 2014

1,214 513

Watch videos Chòe than hót giọng rừng

Chích chòe là các loài chim kích thước trung bình, ăn sâu bọ (một số loài còn ăn cả các loại quả mọng và các loại quả khác) trong các chi Copsychus và Trichixos. Trước đây chúng được phân loại trong họ Hoét (Turdidae), nhưng hiện nay thông thường hay được coi là một phần của họ Đớp ruồi (Muscicapidae).

Các loài chim này sinh sống trong các cánh rừng và vườn ở châu Phi và châu Á.

Category: Pets & Animals
Tags: dạy chòe than hót, tiếng hót chim chích chòe, chích chòe than, chim chich choe

Related videos