Oldschool Frans03:22

Oldschool Frans

Mad Danny

320,462

October 01, 2009

824 37

Watch videos Oldschool Frans

Franswa rega ghamila.

Lyrics :

Lili Tefawni go dil-hajja moderna
Jiena bniedem hamallu mhemmx ghalfej' li tikkonferma
Franswa B.B ijwa siehbi ha Jboss
Mela oqod relax u isma dal Hoss
Aw maaaan, Xjanna Raasss
Gibli Bitterlemon ghax qabadni il-Gas
Qed inhossni splodut ghax ghadni kemm Inqum
Dejjem l-istess storja, ijwa Hara Kuljum
Hajja qasira, m'ghandekx tahli Hin
Ghalek ifformaha qisa kienet Plassisin
Jew nkella... Nehhi ic-cintorin
Sib wahda ras, u bandal ix-Xadin
u Ghal dawk in-nies li jilabuha tal-Profs!
Nidedikalom dan is-suba tan-Nofs!
Jekk hemm xi hadd, li lili Jobodni
Taf li nigi minnek nigi AlabiebZobbi!
Gibli naqa whiskey jew inkella Bacardi
Ghax naqbad nihassilja qisni Peppi Azzopardi
Fil-Programm ta' Xarabnk
Isma naqa l-Frans kif jifqa dal-Funk

Chorus: Ghamel xita ghamel halli jikber il-Haxix, il-Haxix naghtuh il-moghza, il-moghza il-halib, il-halib natuh l-Frans u Frans itina... IL-GBEJNIET

Namel dak li rrid sakemm ghadni Haj
Inqabbel dawn il-versi qisni kont il-Budaj
Jiena min jien? Ghidli inti!
Mela kolla flimkien... FRANSWA BB!
Oqod naqa hemm u isma dal-Genn
Qed inhossni Aljen iktar milli Bniedem
Li gi fil-pjaneta u qabdu Breakdown
Sar entertainer u ghamel Smackdown
Hafna jafuni bhala Frans il-Qziez
Imma xorta nibqa ghaddej nifqa mohh in-Nies
Jek inhares lej mara u tghidli qisni Ors
Inhares lej sidira u nghidilha OFCOURSE
''Hello Madam, jisimni Franswa, Ghamilli pjacir missu naqa Fttit Ha, ghax dalwaqt ha jigbruni, saqsitni fej noqod u ghedtila Frankuni''

Chorus: Ghamel xita ghamel halli jikber il-Haxix, il-Haxix naghtuh il-moghza, il-moghza il-halib, il-halib natuh l-Frans u Frans itina... IL-GBEJNIET

Qed thossok imdejjaq jew mil hajja Gbajt?
Ejja naqa sa fej Frans u thabbilx il-Bajd
Itfa dahqa fuq wiccek ha naraw xi Jmiss
Qed inhossni oldschool qisni l-MicroGenius
Qieghed broke sal bajd tuni xi haga Please
Imqar flixkun kinnie jew pakkett Twistees
Manafx x'jien nghid u xinhu l Kumpens
L'ed nipprova nifem kollox imma xej ma jaghmel Sens
Nipreferi siehbi, li nkun Sakranazz
Milli ismi ikun... Gorg tad Donuts!
Ejja fil-youtube hallik mit Televixxin
Insa lil-Hjara tkanta fil Eurovixxin
Frans il-Hamallu m'ghandux Tattoo
Imma jwehlek mal-monitor minajr Uhu
u issa sejjer l'hemm, caw alik ras, zomm relax man!

Chorus: Ghamel xita ghamel halli jikber il-Haxix, il-Haxix naghtuh il-moghza, il-moghza il-halib, il-halib natuh l-Frans u Frans itina... IL-GBEJNIET
_________________________________

Special thanks to m.a.c al muzika ek li produca versjoni iktar professjonali ghal din id-diska.
Min irid inizzila
Download Link : http://www.megaupload.com/?d=DSDC3IYI
__________________________
Muzika Ek Myspace Page : www.myspace.com/muzikaek
__________________________
Subscribe and stay tuned!

Category: Film & Animation
Tags: frans, il, hamallu, franswa, gbejna, gbejniet, moxxi, gonzi, pn, funny, malta, maltin, maltese, cartoon, animations, tvm, one, tv, net, politka, rap, hara, dahq

Related videos