Online Frans01:53

Online Frans

Mad Danny

35,773

February 06, 2012

249 4

Watch videos Online Frans

Online Frans.

Lyrics :

NIftakar lewwel darba li uzajt l-internet
MiRc, nistad al xi chat
NIstenna s sitta jaqbzu halli l kont ma joliex
Nitkellem mal computer qisni kont xi mahniex
Insomma fkelma wahda, jiena kelli Vizzju Gdid
Li Nidhol Online u nghid dak l-Irrid
Qattajt iljieli, Bl-imbid us s-7 up
NIsma dawk l-hsejjes iffakjati tad dial up.
Dan linternet, bidilli hajti,
U bidel anke tijek kif ukoll ta Nanti
Tant faqali mohhi illi spiccajt gewwa fih
Issibni fuq l-youtube inbihh l-Gbejniet
Imma issa jaf daqsekk, ax Giet ta L-Acta
Jew ahjar nejdila, What the Facta?
Naqqast l kliem l baxx ax jarawni t tfal zghar
IMbad tigi dil ligi li inhalqet minn xi Hmar
Acta kieku taf, Kemm Franswa BB
Irid jigi fuqek u jamel Pipi.
Dahluwa bi skuza illi tejd Copyright
Imma lil Franswa mhux ha ntellawh mil-bajd
GHax ha jibqa hawekk u jghid l'ghandu jghid
Qumu fuq saqajkom u iggildu al Liberta
Bizejjed ga hadulna kull ma kellna f'Realta...

Animation : Mr.Herbal
Music : Mr.Herbal, (Beat created all with vocal sounds, Looped)
Acta Backgrounds made by Mug.

Thanks for watching, and Subscribe!

Category: Film & Animation
Tags: hamallu, gbejna, gbejniet, funky, oldschool, frans, acta, funny, malta, maltin, cartoons, dahq, hara, xarabank, gonzi, muscat, mlp, pn

Related videos