Qahba X'int Kerha - Frans Unreleased Klassiks (18+)03:31

Qahba X'int Kerha - Frans Unreleased Klassiks (18+)

Mad Danny

69,817

August 22, 2013

175 26

Watch videos Qahba X'int Kerha - Frans Unreleased Klassiks (18+)

WARNING : 18+ Frans Unreleased Klassiks - Qahba X'int Kerha.
Music : Guantanamera Instrumental
created by Mr.Herbal aka Mad Danny aka dak l-bniedem tal-cartoons.
Din saret xi 3 snin ilu nahseb.

Lyrics :

''Aw Gisem, illum iltqajt mieghek ghax ghandi bzonn inkelmek,
wara hafna esperjenzi li daqawli mohhi meta nkun mieghek, illum waslet l-gurnata
li niftah qalbi u nesprimi ruhi kif inhossni verament. Bil-mod tieghi, u kif naf jien, ha ninfetah bhal ktieb permezz ta dil-kanzunetta li ktibt esklussivament ghalik...''

QAHBA X'INT KERHA
IMMA GHIDLI KIF DAQSEKK KERHA?
HARES FIL-MERA
U GHIDLI JEKK DAN MHUX VERA

Ghadni ma nistax jien nifem
Hux nibqa hdejk jew immur nindifen
Ghadni kemm kilt platt spagetti
Ha nirametti, issa stess
Ghax inti mara, bwicc kumpless
u mighek ma rridx naf aktar b'sess

JAQQ KEMM INT KERHA
IMMA GHIDLI KIF DAQSEKK KERHA?
HARES FIL-MERA
U GHIDLI JEKK DAN MHUX VERA

U ghandek wiccek ta spongebob
Meta narak naqbad nirtod
u qed nghidilek b'mod pulit
illi inti.. qisek sorm
li ghadu kemm hiereg mill-forn
u li kont ragel intik bil ponn!

UMMI X'INT KERHA
IMMA GHIDLI KIF DAQSEKK KERHA
HARES FIL-MERA
U GHIDLI JEKK DAN MHUX VERA

u ghandi d-dubji jekk intx mara
inhares lejk jaqbadni l-hara..

''Qatatli nifsi man, ejjew tfal kolla flimkien ingabru madwar frans il-hamallu halli nkantaw flimkien ok? Meta nghidilkom jiena. 1 2 3 4 5

QAHBA X'INT KERHA
IMMA GHIDLI KIF DAQSEKK KERHA
HARES FIL-MERA
U GHIDLI JEKK DAN MHUX VERA

Qed niddedikalek did-diska
Qed nipprova nghidlek kif nista
fuq Franswa BB tantx tiffissa
Ghax inti biss, tqallani
u issa qed ixxebbani
Mela itlaq l'hemm ghax d-duda dejjaqtliiiiiii...

Subscribe Ras!

Category: Film & Animation
Tags: frans, il, hamallu, malta, maltin, cartoons, animations, dahq, hara, diski, qahba, xint, kerha, unreleased, klassiks, oldschool, funky

Related videos